integratieve psychotherapie


Integratieve therapie Wikipedia.
Integratieve therapie beschrijft benaderingen binnen psychotherapie die elementen van twee of meer therapeutische referentiekaders scholen integreren. Vier routes bewerken. Norcross en Goldfried 2005 beschrijven vier routes om tot integratie te komen. Bij technisch eclecticisme Engels: technical eclecticism worden werkzame technieken uit verschillende therapeutische referentiekaders gecombineerd zonder de theoretische achtergrond van de technieken te integreren.
Gea Boschma, Integratieve psychotherapie Haarlem.
Misschien bezoek je mijn website omdat je, recent of langer geleden, te maken hebt gehad met een ingrijpende verlieservaring na het overlijden van een dierbare, na een verbroken relatie of na verlies van baan, gezondheid of toekomstperspectief. Als je merkt dat je vastloopt en ernaar verlangt weer in beweging te komen, dan biedt integratieve psychotherapie uitkomst.
Nederlandse Academie voor Psychotherapie FAQ Integratieve Psychotherapie-opleidingen.
Coaching met kinderen. Kort overzicht 2-jarige opleiding Integratieve Counselor. Opleiding tot CounselorCoach. Opleiding tot Integratieve Counselor. Je toekomstmogelijkheden als Counselor. Doe de Zelftest KnowHow to Change. Psychotherapie voor Kinderen. Psychotherapie voor jongeren. Psychotherapie voor Volwassenen. European Certificate for Psychotherapy ECP.
Integratieve Psychotherapie Rienke Luymes.
Als je een hulpvraag hebt, hoef je dus niet op zoek te gaan naar een therapeut die bij jou past, maar de integratieve therapeut maakt een behandeling op maat die past bij jou en waarin jij als cliënt centraal staat. De integratieve psychotherapie benadert de mens als een geheel van verschillende dimensies, die jij je kunt voorstellen als de blaadjes van een bloem.
Nederlandse Academie voor Psychotherapie Opleidingen psychotherapie, hypnotherapie, kindertherapie en nlp.
Coaching met kinderen. Kort overzicht 2-jarige opleiding Integratieve Counselor. Opleiding tot CounselorCoach. Opleiding tot Integratieve Counselor. Je toekomstmogelijkheden als Counselor. Doe de Zelftest KnowHow to Change. Psychotherapie voor Kinderen. Psychotherapie voor jongeren. Psychotherapie voor Volwassenen. European Certificate for Psychotherapy ECP.
Opleiding: Integratieve Psychotherapie Millian.
Integratieve Psychotherapie wordt onder meer toegepast bij de behandeling van psychische en psychosomatische problemen, bijvoorbeeld bij angst en stressklachten, rook en eetverslavingen, depressieve klachten, posttraumatische stressstoornissen, zingevingproblematiek, slaapproblemen, allergieën en pijnbestrijding. Ook binnen de trainings en onderwijswereld kan Integratieve Psychotherapie als een krachtig hulpmiddel worden gebruikt bij het verbeteren van leer en sportprestaties, het stimuleren van creativiteit, voor persoonlijke ontwikkeling en voor individuele leerlingbegeleiding.
Integratieve Therapie Renee van Steenderen Introductie Amsterdam.
Afhankelijk van waar je in eerste instantie de nadruk op wilt leggen, kun je kiezen voor een gespreksgerichte aanpak in de vorm van integratieve psychotherapie of een meer lichaamsgerichte aanpak in de vorm van craniosacraaltherapie. Natuurlijk is er een grote overlap tussen deze twee manieren.
Integratieve psychotherapie voor de regio Deventer, Zutphen en Apeldoorn co-begeleiding.
De Integratieve Psychotherapie beperkt zich niet tot één benadering, maar brengt inzichten en methodieken uit verschillende psychotherapeutische disciplines bijeen, om zo voor elke cliënt een persoonlijk behandelplan te kunnen maken. Uitgangspunt hierbij is dat mensen zelf alle hulpbronnen in huis hebben of kunnen ontwikkelen om hun doel te bereiken.
Integratieve Therapeuten Wat is integratieve therapie?
Op concrete wijze wordt helder gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het heden te ervaren zonder de pijn en de blokkades die eerder in het leven zijn opgelopen. Binnen Integratieve Therapie gaan we er namelijk vanuit dat de manier waarop we onszelf, de ander en de wereld om ons heen beleven, grotendeels bepaald wordt door pijnlijke, verdrongen gebeurtenissen uit het verleden en de daaruit voortgekomen overlevingspatronen.

Contacteer ons

van der maarel
kinderpsycholoog amsterdam
ggz amsterdam
nvpp
eerstelijn amsterdam
integratieve psychotherapie
psychotherapiepraktijk
opleiding gestalttherapie
goede psychiater amsterdam
rino amsterdam
academie voor psychodynamica
psycholoog coach amsterdam