integratieve psychotherapie


Home.
Welkom bij Praktijk voor Integratieve Psychotherapie. Deze site is bedoeld voor iedereen die wil groeien. Groei in de zin van verdere ontwikkeling, of het opheffen van blokkades en het oplossen van problemen/klachten. Indien u ervaart dat u op dit moment in uw leven het even niet zelf kunt, dan nodig ik u uit om gebruik te maken van professionele ondersteuning, begeleiding of therapie.
Integratieve psychotherapie Psychoanalytisch Woordenboek.
Ervan uitgaande dat geen enkele theorie probleemgedrag omvattend kan verklaren, tracht men over de grenzen van de bestaande scholen heen, pragmatische, op de individuele patiënt toegesneden behandelingsvormen te ontwikkelen. Door Harry Stroeken, 23 september 2013 onder Lemma's.' Tags: Integratieve psychotherapie.
Praktijk voor Integratieve Psychotherapie.
Integratieve Therapeuten Wat is integratieve therapie?
Op concrete wijze wordt helder gemaakt hoe je uit de greep van het verleden kan raken, met als doel het heden te ervaren zonder de pijn en de blokkades die eerder in het leven zijn opgelopen. Binnen Integratieve Therapie gaan we er namelijk vanuit dat de manier waarop we onszelf, de ander en de wereld om ons heen beleven, grotendeels bepaald wordt door pijnlijke, verdrongen gebeurtenissen uit het verleden en de daaruit voortgekomen overlevingspatronen.
Opleiding Integratieve Psychotherapie BGL partners.
Leeromgeving Online inschrijven. Opleiding Integratieve Psychotherapie. Gedurende de opleiding Integratieve Psychotherapie ontwikkelt u competenties waarmee u een gezonde ontwikkeling van cliënten kunt stimuleren en krijgt u handvatten aangereikt om problemen van sociale, emotionele, psychosomatische en relationele aard adequaat aan te pakken.
Christelijk integratieve therapie opleiding groundwork.nl.
Vanuit dit christelijk perspectief wordt onze gebrokenheid niet ontkend, maar geheeld in Christus. Integratieve mensbenadering: Het integratieve karakter van de opleiding komt tot uiting in het holistische mensbeeld dat je als christelijk integratief therapeut leert hanteren. Binnen deze benadering gaan we ervan uit dat de verschillende dimensies in de mens lichamelijke, psychische, sociale en spirituele kanten elkaar beïnvloeden en één samenhangend geheel vormen.
NVP Wat is psychotherapie?
Integratieve psychotherapie kan worden gedefinieerd als het al dan niet in combinatie, op een verantwoorde en verantwoordbare wijze kunnen toepassen van verschillende methoden van behandeling. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn.
Integratieve therapie Wikipedia.
Integratieve therapie beschrijft benaderingen binnen psychotherapie die elementen van twee of meer therapeutische referentiekaders scholen integreren. Vier routes bewerken. Norcross en Goldfried 2005 beschrijven vier routes om tot integratie te komen. Bij technisch eclecticisme Engels: technical eclecticism worden werkzame technieken uit verschillende therapeutische referentiekaders gecombineerd zonder de theoretische achtergrond van de technieken te integreren.
Opleiding: Integratieve Psychotherapie Millian.
Integratieve Psychotherapie wordt onder meer toegepast bij de behandeling van psychische en psychosomatische problemen, bijvoorbeeld bij angst en stressklachten, rook en eetverslavingen, depressieve klachten, posttraumatische stressstoornissen, zingevingproblematiek, slaapproblemen, allergieën en pijnbestrijding. Ook binnen de trainings en onderwijswereld kan Integratieve Psychotherapie als een krachtig hulpmiddel worden gebruikt bij het verbeteren van leer en sportprestaties, het stimuleren van creativiteit, voor persoonlijke ontwikkeling en voor individuele leerlingbegeleiding.

Contacteer ons

van der maarel
kinderpsycholoog amsterdam
ggz amsterdam
nvpp
eerstelijn amsterdam
integratieve psychotherapie
psychotherapiepraktijk
opleiding gestalttherapie
goede psychiater amsterdam
rino amsterdam
academie voor psychodynamica
psycholoog coach amsterdam